Wat ons drijft

De betekeniseconomie

We geloven in een maatschappij waarin mensen en organisaties handelen vanuit identiteit en betekenis. Een maatschappij waarin mensen zich bewust zijn van hun unieke talenten en drijfveren en deze willen inzetten om betekenisvoller te zijn voor anderen. Een maatschappij met een economie die niet het nemen, maar het geven nastreeft. We noemen dat de betekeniseconomie.

De verbindende kracht van identiteit

Mensen vinden elkaar in organisaties op basis van gedeelde overtuigingen en doelen. Organisaties die zichzelf existentiële vragen durven stellen en durven te gaan staan voor hun belofte zullen in onze overtuiging meer overlevingskracht en winstpotentie hebben dan welke andere organisatie ook. Dit zijn organisaties met een krachtige identiteit. Dit zijn de organisaties waaraan mensen zich blijvend willen verbinden.

Het failliet van gerichtheid op eigenbelang

We geloven dat organisaties die uitsluitend hun eigen belang dienen uiteindelijk ten onder zullen gaan. Puur eigenbelang loont niet op de langere termijn. Organisaties die eerst en vooral denken in het belang van de ander (wat is het beste voor mijn medewerkers, klanten en de maatschappij?) hebben de toekomst.

Het belang van persoonlijke transformatie

De sleutel tot de betekeniseconomie hebben we zelf in handen. Ieder van ons kan besluiten om van betekenis te zijn. Denk je dat je dat al bent? Dat is heel goed mogelijk. Voor ons betekent dat in elk geval dat je op enig moment tot de conclusie bent gekomen dat jij waardevol bent voor anderen, dat je actief wilt bijdragen aan andermans geluk, en dat je bereid bent daarvoor je eigen belang opzij te zetten. Jouw leven draait niet (langer) om persoonlijk gewin, maatschappelijke positie en status.

 

Copyright de Betekenisfabriek 2013 | Spinnerij Oosterveld, Enschede | 06 - 16 41 11 26