Gert Disberg

Mijn visie

Talloze mensen en organisaties zijn hun identiteit kwijtgeraakt. Zijn weggedreven bij wie ze zijn of wie ze willen zijn. Hierdoor ontstaat gevangenschap, verlies van kracht en verlies van (toegevoegde) waarde. Herstel van identiteit begint daarom altijd eerst binnen. Op zoek naar de Bron. Dat is de basis voor betekenis voor anderen. Dat is voor mij identiteitsmarketing.

Mijn ambities

In 2020 is 50 procent van alle bestaande ondernemingen en organisaties in Nederland in staat om vanuit een krachtige, unieke identiteit maximaal betekenisvol te zijn voor al haar stakeholders.
In 2020 kennen alle nieuwe startende ondernemingen het begrip identiteitsmarketing en past 50 procent dit toe.
In 2020 is identiteitsmarketing een erkend vakgebied op alle HBO in WO instellingen in Nederland.

Mijn missie & merkbelofte

Je zult ontdekken wie en wat je organisatie is, uit welke bron zij leeft (evenals jijzelf) en welke waarde je organisatie heeft voor anderen.
Je zult ook ontdekken welke waarde je organisatie nog zou kunnen hebben (je dromen en potentie) en op welke wijze we dit samen richting en betekenis kunnen geven in de toekomst.

Mijn unieke kracht

Het schetsen en creëren van een unieke identiteit (perspectief) van je organisatie, die recht doet aan wie je bent, wat je nooit gedacht had te kunnen zijn. Het creëren van liefhebbers van je organisatie. Een geliefd merk bouwen.

Mijn merkwaarden

Bewogen, scherp, vrij

Mijn ideologie

Waar komt dit bovenstaande voor mij eigenlijk vandaan? Zijn bovengenoemde ambities het totaalbeeld? Nee. Er is nog iets dat veel groter is. Mijn ideologie is dat ons leven een geschenk is van God, de Bron van alle Leven. Ware betekenis is de(ze) Bron kennen, te weten van waaruit je leeft! Je bron bepaalt je handelen. Dan gaat het altijd om waarom. Waarom je betekenis voor de ander wilt en kunt hebben. Het bepaalt wat je ziet, wat je wilt zien en wilt oplossen. Daarin is de Betekenisfabriek van uitermate groot belang. Belangeloze liefde maakt optimale ruilrelaties mogelijk.

06 53 67 85 55
gert@debetekenisfabriek.nl
@gertdisberg
linkedin