Paul Mersmann

Waar ik in geloof

Ik ben een onvervalste wereldverbeteraar en geloof in overvloed en geluk voor iedereen. Ik geloof er ook in dat we dat niet bereiken door te kijken naar wat we zelf nodig hebben, maar door te kijken naar wat we de ander gunnen. Zo verrijk je jezelf niet met je eigen creativiteit, maar leveren anderen een bijdrage aan jouw leven. Resultaat: je deelt je geluk en je denkt in het belang van anderen. Mooi hè?

Wat zie ik om me heen?

Ik zie dat mensen denken in hun eigen belang en positie. Dat werkt verstikkend. Als je nog niet genoeg hebt, dan werk je ten koste van anderen en als je wel genoeg hebt, dan doe je niets meer. En dat terwijl er nog zoveel te doen en te ontwikkelen is. Ik hou niet van stilstand.

Wat wil ik daaraan doen en wat is mijn belofte?

Ik kan mensen en organisaties laten nadenken over hun talent, ambitieniveau en daarmee over de betekenis die mensen voor elkaar kunnen hebben. Het resultaat is een realistisch optimisme, vertrouwen in eigen kunnen en trots op de waarde die je als organisatie en als mens hebt voor anderen.

Mijn unieke kracht

Ik ben scherp in analyses, doorzie een organisatie snel en kan een werkelijkheid creëren die een organisatie zelf nog niet gezien had. Ik ben ongeduldig en ambitieus. En dat zorgt dat ik mensen en organisaties energie en geloof in eigen kunnen kan geven.

Waaraan je mij herkent

Slim, Loyaal, Origineel

Wat wil ik bereiken

Ik wil een omslag in economisch handelen en zie dat op verschillende plaatsen van de grond komen. Een betekeniseconomie waarin mensen en organisaties uitgaan van hun waarde voor de ander, in plaats van voor zichzelf. Ik geloof erin dat goederen en diensten dan precies daar terechtkomen waar ze het nuttigst zijn. Mensen zullen daardoor meer welvaart en welzijn ervaren. Niet alleen in materieel opzicht, maar ook vanuit de wetenschap dat anderen het beste met je voor hebben.

06 127 56 569
paul@debetekenisfabriek.nl
@pmersmann
linkedin